55.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 07/11/2014 00:32 bởi tôn tiền tử
Huệ Triệu tên thật là Triệu Thị Huệ, sinh năm 1965, quê quán ở Hưng Yên, sinh ra và lớn lên tại Phú Thọ. Chị tốt nghiệp Khoa Ngữ văn Đại học Sư phạm I Hà Nội năm 1986, là thạc sĩ văn học. Hiện nay Huệ Triệu là giáo viên Văn tại trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Hồng Phong – Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời là uỷ viên Ban Chấp hành Hội Nghiên cứu và giảng dạy văn học Thành phố Hồ Chí Minh. Chị là hội viên Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2010, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 2013. Đã có thơ, phê bình văn học đăng trên các sách, báo, tạp chí, đồng thời có bài nghiên cứu in trong một số sách tham khảo dùng trong nhà trường.

Tác phẩm đã xuất bản:
- Mùa cây thay lá (thơ, NXB Thanh niên, 2009)
- Thức một miền xanh (thơ, NXB Thanh niên, 2011)
- Gặp miền ký ức (phê bình – tiểu luận, NXB Thanh niên, 2011)
- Cảm thức sông (thơ, NXB Hội nhà văn, 2014)

Giải thưởng:
- Giải thưởng Thơ – Liên hiệp các Hội Văn học – Nghệ thuật Việt Nam 2011