Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ:
7 bài trả lời: 7 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 01/07/2008 12:10

水火其二

字古來參學,
人人指為南。
若人問新事,
新事月初三。

 

Thuỷ hoả kỳ 2

Tự cổ lai tham học,
Nhân nhân chỉ vị Nam.
Nhược nhân vấn tân sự,
Tân sự nguyệt sơ tam.

 

Dịch nghĩa

Từ xưa đến nay (người) đến học đạo,
Ai nấy đều chỉ vì một phương hướng.
Ví bằng có người hỏi cái mới,
Thì cái mới (giống như) trăng mồng ba.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thị Băng Thanh

Từ cổ tới nay người học đạo,
Chỉ vì một hướng, khác gì nhau.
Ví bằng vệc mới, tìm ta hỏi,
Việc mới, mồng ba, trăng buổi đầu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Hồ Anh Khôi

Học đạo chỉ cầu một đường,
Ngàn năm cũng chỉ một phương mà tìm.
Hỏi tìm pháp mới khai tâm,
Lời rằng có mới, già tầm như trăng !!!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tự cổ đến nay người cầu học
Thảy đều một hướng khác chi đâu
Nếu ai có hỏi điều chi mới
Cũng tựa mùng ba bóng nguyệt đầu

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Đình Nhân

Xưa nay những kẻ học tham
Người người chỉ nghĩ vì Nam thôi mà
Nếu ai hỏi việc mới nào
Việc mới chỉ xảy đúng vào mồng ba


Nguồn: Lời di huấn (Phật giáo và những bài kệ truyền pháp), Phạm Đình Nhân, NXB Văn học, 2012
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Xưa nay kẻ tham học
Người người chỉ nam mô
Nếu ai hỏi việc mới
Le lói ánh trăng mờ.

Nhất Nguyên
13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Từ xưa đến nay người theo đạo,
Ai nấy một phương gì khác đâu.
Ví thử có người cần cái mới,
Trăng mồng ba cái mới trên đầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Người theo đạo từ xưa nay,
Một phương ai nấy đổi thay đâu nào
Ví người cần cái mới cao,
Tựa trăng mọc ở trên đầu mồng ba.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời