Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ:
7 bài trả lời: 7 bản dịch
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 01/07/2008 12:06

答李太宗心願之問其二

寂寂棱伽月,
空空渡海舟。
知空空覺有,
三昧任通週。

 

Đáp Lý Thái Tông tâm nguyện chi vấn kỳ 2

Tịch tịch Lăng Già nguyệt,
Không không độ hải chu
Tri không, không giác hữu,
Tam muội nhậm thông chu.

 

Dịch nghĩa

Lặng lẽ như vầng trăng trên núi Lăng Già,
Hư không như con thuyền vượt biển.
Biết đúng cái không thì cái không hoá ra cái có,
Và sẽ mặc ý mà đi suốt và đi khắp tam muội.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân

Lặng như vầng nguyệt núi Lăng Già,
Hư tựa con thuyền vượt sóng ra.
Biết cả lẽ "không" và lẽ "có",
Lại dùng "tam muội" hiểu sâu xa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Hồ Anh Khôi

Thân là trăng lặng trên cao,
Tâm là thuyền nhỏ ra vào hư không.
Biết “Không”, lẽ “Có” tất thông,
Ngao du chín cõi cũng lòng bàn tay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Lặng lẽ như trăng núi Lăng Già
Hư không như thuyền vượt biển xa
Biết được lẽ không, không hoá có
Tam muội cõi thiền mặc sức qua

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Trăng Lăng Già lặng chiếu
Thuyền vượt biển trống không
Biết không không, giác có
Định tuệ mặc thong dong.

Nhất Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lặng lẽ trăng Lăng Già
Hư không thuyền vượt biển
Thấu hiểu lẽ có không
Tam muội bừng hiển hiện

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Như trăng lặng lẽ núi Lăng Già,
Thuyền vượt hư không khơi biển xa.
Biết đúng không thì không hoá có,
Mặc tình tam muội vượt xuyên qua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Như trăng lặng lẽ Lăng Già,
Hư không thuyền vượt nơi xa biển trời.
Biết không đúng hoá có thôi,
Mặc tình tam muội có thời xuyên qua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời