Xuất hiện từ nơi xa, miền băng tuyết
Kêu gọi tinh thần cao cả và tình yêu
Và hy vọng được người người ghi nhận
Đã trở nên trinh bạch và thâm nguyên

Trong nỗi đau, mắt người tuôn đẫm lệ
Những ý định của chúng tôi sẽ trinh bạch sáng trong
Và tiếng nói khác nhau trong nước sẽ hoà hợp
Dưới vòm trời chung của nhân hậu từ tâm

Mong trong tim gắn kết thiện tâm và điều tử tế
Khắc phục trong không gian và biến mất chốn xa
Mong, nhớ rằng chỉ mình ông được phó thác
Thể hiện mình là đạo lý địa cầu ta

Còn một khi chúng ta trong cuộc đấu tranh phải thi thố
Thì chỉ trong một điều: ai hơn thảy mọi người
Cống hiến hết mình và yêu thuơng vô tận
Lại giành cho mình ít lợi lộc ở đời

Và thi nhân đúng khi tiên đoán cho chúng ta vị thánh
Của mọi thời gian - thế kỷ sáng ngời và người người mong ngóng
Nơi con người yêu mến con người
Nơi con người hạnh phúc bởi con người


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)