Người ta bảo con trai bà mẹ ấy
Bị quân thù đem đốt cháy ra than
Tôi không tin!

Và bọn chúng cho gọi bà đến đấy
Đẩy bà vào bên đống lửa thiêu con
Tôi không tin!

Bà mẹ khóc, lệ hai hàng đẫm chảy
Trên xác con. Con trai bỗng đứng lên
Riêng điều này tôi tin!


Nguồn: Với nụ cười chiến thắng (thơ), NXB Phụ nữ, 1974
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)