14.00
Đăng ngày 13/02/2024 21:12, số lượt xem: 121

Nay về thăm lại bến đò xưa
Lần trong ký ức đã phai mờ
Căn nhà nhỏ bên sông năm ấy
Giờ chỉ còn đám sậy chơ vơ
Giữa vườn hoang um tùm cỏ dại
Chốn cũ người xưa nói đợi chờ
Nhưng nay tôi về người đâu mất
Nên đành để lại mấy vần thơ.

Mùa xuân 2024