Thương sao khúc ruột miền Trung!
Thiên tai lũ lụt mông lung đất trời.
Vợ chồng mỗi kẻ một nơi.
Cha con thất lạc buồn ơi não lòng!
Màn trời chiếu nước mênh mông.
Cuộc đời đánh vật trên dòng nước trôi.
Cửa nhà tài sản mất rồi
Chỉ còn thân xác mồ côi một mình…
Miền Trung ơi hãy hồi sinh.
Chúng con xin được chút tình sẻ chia.