Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hoàng Vũ vào 17/12/2010 04:50

Bao năm lạc lõng cõi trần gian
Thế sự bon chen cũng chẳng màng
Dục cầu Tiên đạo xa trần tục
Mơ ước Thiền môn lánh quỷ quan
Miệng niệm Di Đà lòng thanh thản
Tâm trì Thần chú dạ an nhàn
Hồng trần cõi tạm hư hư thực.
Gát bỏ phiền lo ngộ Niết bàn


(12/2010)