Cứ mỗi lần đọc bài viết hay bài thơ về Mẹ, tôi lại xúc động và sống lại nhiều kỷ niệm của tuổi thơ bé.Vâng,người Mẹ Việt Nam của chúng ta vĩ đại thật.
Tôi đã viết :
...Giọt mồ hôi tần tảo hôm mai
Để con biết vẫy chào cuộc sống
Lấy nước mắt đổi thành cơm nóng
Dùng máu xương nuôi dưỡng thân hình
Có tiếng hát tên là hy sinh
Là ơn gọi trời dành cho mẹ
Ru con ngủ để ngồi lặng lẽ
Bài hát kia im bặt trong lòng
Lại ngày mai quảy gánh long đong
Vì cuộc sống lưng còng vai mỏi...

Tôi tin rằng,tất cả cả nhà thơ đều bất tài, khi viết về người Mẹ.
Bút mực nào tả hết những hy sinh?
Xin chia sẻ tâm tình với tác giả.

VISEADO