Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 17/02/2009 07:27, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 19/02/2009 02:33

Lục nguyệt thập lục nhật đắc vũ, hỉ tác

Cảm ứng thiên nhân, lí khởi hư
Bái nhiên cam thụ giáp tri dư
Thuận thời mộc mạch vô tiền hậu
Phổ ngã công tư bất tật từ
Nhất trận dĩ phu nông mẫu vọng
Doanh câu an dụng cát cao xa
Cửu trùng thiếu uý cần dân niệm
Nam tỉnh kiều chiêm đại hữu thư


Nguyên chú: “Thời phủ Nam Ngãi nhị tỉnh” (Bấy giờ đang giữ chức tuần phủ Nam Ngãi).

Nguồn: Tạp chí Sông Hương, số 1-1995, Hội VHNT Thừa Thiên Huế

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Cảm ứng trời người đúng vậy thay
Ruộng nương mưa ngọt tưới tràn đầy
Thuận thời, rải rắc không sau trước
Giúp việc, riêng chung cũng vẹn hay
Một trận đã nên cho lúa tốt
Đầy dòng nào phải mượn xe quay
Chín lần có ý yêu dân chúng
Nam tỉnh mùa màng ắt được đây

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cảm ứng trời người đúng thay,
Ruộng nương mưa ngọt tràn đầy tưới qua.
Thuận thời, rải chẳng trước sau,
Riêng chung cũng vẹn giúp hay việc đời.
Một trận mong lúa tốt tươi,
Đầy dòng nào phải xe quay mượn người.
Nhà vua yêu dân chúng rồi,
Tỉnh Nam mùa lúa ắt thời được đây.


(Bấy giờ đang giữ chức tuần phủ 2 tỉnh Quảng Nam & Quảng Ngãi)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời