水仙花

娉婷宛在水濱涯,
垂瑑搖簪半整斜。
畢更形骸非世俗,
一生清白絕塵沙。
玉皇香案宜為吏,
金母瑤池合作家。
卻笑凡根斷不得,
隨緣流落誤春花。

 

Thuỷ tiên hoa

Châu phinh đình uyển tại thuỷ tân nhai,
Thuỳ triện dao trâm bán chỉnh tà.
Tất cánh hình hài phi thế tục,
Nhất sinh thanh bạch tuyệt trần sa.
Ngọc Hoàng hương án nghi vị lại,
Kim Mẫu Dao Trì hợp tác gia.
Khước tiếu phàm căn đoạn bất đắc,
Tuỳ duyên lưu lạc ngộ xuân hoa.


Nguồn: Thơ chữ Hán Hoàng Văn Hoè, Trung tâm Văn hoá ngôn ngữ Đông Tây, 2003

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Duy Phi

Mềm mại ven bờ một vẻ thầm,
Nghiêng nghiêng rủ ngọc lại cài trâm.
Dáng hình đài nhuỵ không vương tục,
Thanh bạch bãi sa sống tuyệt trần.
Hương án Ngọc Hoàng như kẻ lại,
Dao Trì Kim Mẫu cũng thân gần.
Chớ cười gốc rễ vô tình đứt,
Lưu lạc theo duyên ngỡ đoá xuân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vẻ thầm liễu yếu ven bờ,
Nghiêng nghiêng rủ ngọc nửa hờ cài trâm.
Nhuỵ đài không vướng tục trần,
Bãi sa thanh bạch tuyệt luân sống đời.
Ngọc Hoàng hương án vẽ vời,
Dao Trì Kim Mẫu cũng thời gần thân.
Chớ cười gốc rễ cắt quăng, (1)
Tuỳ duyên đúng tiết xuân hằng nở hoa.


(1) Trồng thuỷ tiên phải gọt củ (cắt rễ) để ra đúng dịp Tết.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời