Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Cận đại
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 19/12/2008 18:24

橘園

連番煙雨足風光,
四序此秋歲不荒。
半脫玉條今已往,
芳園黃子報心霜。

 

Quất viên

Liên phiên yên vũ túc phong quang,
Tứ tự thử thu tuế bất hoang.
Bán thoát ngọc điều kim dĩ vãng,
Phương viên hoàng tử báo tâm sương.

 

Dịch nghĩa

Qua kỳ mưa khói là lúc nắng gió
Thu năm nay bốn bể không còn hoang vắng
Bấy lâu cảnh ngọc đã bẻ đi một nửa
Vườn thơm trái chín báo cho biết một năm mới sang


Nguồn: Thơ chữ Hán Hoàng Văn Hoè, Trung tâm Văn hoá ngôn ngữ Đông Tây, 2003

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Duy Phi, Lê Xuân Hãng, Tống Đức Nhuận

Mưa khó qua đi đến nắng vàng
Bốn bề đông rộn chẳng hiu hoang
Bấy lâu gãy nửa cành xanh ngọc
Vườn ngát trái thơm - năm mới sang

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thu nầy bốn bể chẳng hoang lương
Mưa khói vừa qua đã nắng vàng
Cành ngọc bấy lâu gầy một nửa
Vườn thơm trái chín báo tin sang

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mưa khói qua kỳ tới nắng vàng,
Thu nay bốn bể hết hoang tàn.
Bấy lâu cảnh ngọc mòn hơn nửa,
Trái chín vườn thơm năm biết sang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời