Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Cận đại
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 10/11/2008 02:03, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 19/12/2008 21:32

右臘梅

花下相逢好勤觴,
山家風味粗琣嘗。
君如欲問桃源客,
原為逃名入此鄉。

 

Hữu lạp mai

Hoa hạ tương phùng hảo khuyến thương,
Sơn gia phong vị thô bội thường.
Quan như dục vấn đào nguyên khách,
Nguyên vị đào danh nhập thử hương.

 

Dịch nghĩa

Dưới hoa, gặp nhau, mừng nâng chén rượu
Dáng quê chất phác lại có phong vị núi ngàn
Chàng như muốn hỏi khách đào nguyên
Liệu có giúp cho, bỏ tên tuổi trần tục nhập vào làng này được chăng


Nguồn: Thơ chữ Hán Hoàng Văn Hoè, Trung tâm Văn hoá ngôn ngữ Đông Tây, 2003

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Duy Phi, Lê Xuân Hãng, Tống Đức Nhuận

Vui gặp dưới hoa, chén rượu tăm
Dáng quê phong vị chốn non ngàn
Khách đào nguyên hỡi ta mong hỏi
Trốn tục, làng này, nhập được chăng

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Gặp lại bên hoa chén rượu mừng
Vẻ quê thô kệch dáng ngàn non
Đào Nguyên ý hẳn dò thăm thử
Trốn tục vào đây liệu có còn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gặp mặt bên hoa chén rượu tràn,
Vẻ quê chất phác dáng non ngàn.
Anh như muốn hỏi đào nguyên khách,
Trốn tục được chăng mới nhập làng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời