14.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 15/03/2009 20:04

Gió đuổi mây mù mịt
Mưa bọc bốn phương trời
Bạch Đằng giang ta ơi!
Sông hay trời nổi sóng?

Nghe gió thổi dập dờn tiếng trồng
Như ba quân đang cướp giáo giữa dòng
Nghe mưa bay tên vút ngang sông
Như thuyền giặc trên cọc ngầm tan xác.

Ôi dòng sông oanh liệt
Từng đỉnh sóng Bạch Đằng
Xác quân thù xâm lược
Dưới sông dài còn chăng?

Tôi khắc tên dòng sông
Trên mảnh hồn thơ bé
Xưa nghe chuyện anh hùng
Mắt cháy từng ngấn lệ.

Tôi khắc tên dòng sông
Những năm trường chiến đấu
Ôi dòng sông đỏ máu
Tôi nhớ từng chiến công.

Hôm nay mưa gió mịt mùng
Bên bốt giặc đã từ lâu sập đồ
Tôi đứng đây: bờ sông sóng vỗ
Như đứng bên lũy thép thành đồng!
Bạch Đằng ơi! Tôi rửa mặt dòng sông
Nghe sôi máu anh hùng trong huyết quản.


1957

Nguồn:
1. Tuyển tập Hoàng Trung Thông, NXB Văn học, 1994
2. Đường chúng ta đi, NXB Văn học, 1960