24.50
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 15/03/2009 19:51

Uống nước dừa xiêm dưới gốc dừa
Bóng cây trùm mát Rạch Bà Đưa
Mát bàn tay má như lòng má
Thêm mát lòng con lúc giữa trưa


Mỹ Tho 6-1976
Nguồn: Tuyển tập Hoàng Trung Thông, NXB Văn học, 1994