84.38
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 15/03/2009 20:08

Không có gì khổ bằng người làm thơ
Không viết ra thơ
Như một người đàn bà
Luống tuổi rồi chưa đẻ

Không gì khổ bằng người làm thơ
Viết ra những bài thơ
Như những bông hoa
Không hương không sắc

Người thiếu những câu thơ hay
Như quả tim thiếu nhiều máu đỏ
Cuộc đời thiếu những bài thơ hay
Như biển rộng cánh buồm thiếu gió


Nguồn: Tuyển tập Hoàng Trung Thông, NXB Văn học, 1994