65.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 15/03/2009 20:13

Anh hãy đọc tôi một nghìn bài thơ
Tôi không có thì giờ
Không thể đọc

Anh hãy đọc tôi một trăm bài thơ
Tôi không có thì giờ
Không thể đọc

Anh hãy đọc tôi một chục bài thơ
Tôi không có thì giờ
Không thề đọc

Anh hãy đọc tôi một bài thơ
Tôi có thì giờ
Tôi đọc
Và tôi khóc

Giá như tôi đọc
Chục bài thơ
Giá như tôi đọc
Trăm bài thơ
Giá như tôi đọc
Nghìn bài thơ
Thì bây giờ
Tôi không còn khóc


Nguồn: Tuyển tập Hoàng Trung Thông, NXB Văn học, 1994