34.67
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi demmuadong vào 25/06/2008 08:42

Đã bước vào vụ chiêm
Gió mùa run trong lá
Gió thổi se chân mạ
Đất ải bừa thâu đêm

Nâng từng giảnh mạ lên
Ngửa bàn tay cấy xuống
Cả nỗi hận tình thương
Cùng cấy sâu vào ruộng

Cấy ngay đầu hố bom
Cấy  bên tầm đạn bắn
Hàng sông với hàng con
vẫn chạy dài ngay ngắn.
Tiếng mùa đang giục giã
Gió thổi lạnh đồng chiêm
Cắm tay vào buốt giá
Cấy cả ngày cả đêm.

Hỡi quân gây tội ác
Bom đạn bay mặc bay!
Cấy trên đồng hợp tác
Không một người run tay.


1-1967