24.50
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 16/03/2009 20:35

Cái rét nào hơn cái rét Nga?
Muôn dặm băng dày tuyết phủ xa
Ta chạy tung tăng đùa với tuyết
Tuyết vờn trong gió đến hôn ta.


Omsk 23-3-67
Nguồn: Tuyển tập Hoàng Trung Thông, NXB Văn học, 1994