25.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 16/03/2009 19:45

Đêm tối biển ngủ yên
Bỗng bừng lên sáng rực
Như thành phố lên đèn
Biển khơi vừa tỉnh giấc

Át cả một trời sao
Ánh đèn trùm mặt biển
Đèn soi đường cá vào
Lưới giăng chờ cá đến

Biển cùng người thức suốt đêm thâu
Đợi cá say đèn khép lưới sâu


Cát Bà, xuân 1972
Nguồn: Tuyển tập Hoàng Trung Thông, NXB Văn học, 1994