Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Hoàng Cầm (3)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/11/2015 14:37

Tưởng nhớ thi sĩ Hoàng Cầm

Anh phà một làn khói
Mây trắng trời đứt ngang

Có ai về Kinh Bắc
Lắc thắc mùa mưa hoang

Chạm rằm trăng đi vắng
Sông Đuống thèm thuồng trôi

Em mỏi nhừ ngóng đợi
Thơ anh còn vọng thu

Thời gian dần nghiêng lệch
Gạn đêm tìm thi nhân…


Nguồn: Trang Hội Nhà văn Việt Nam, ngày 30-7-2015