Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/08/2020 22:16

Khi lá non nắng vàng
Ngôi trên hàng tre xanh
Như tình vừa biết nói
Trong lòng em, lòng anh.

Mùa nầy không lửa khói
Anh không là chiến binh
Như tình vừa ướm hỏi
Bao giờ ta yêu mình?


Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển hạ), NXB Xuân Thu tái bản, 1990