Chừng đây ai hát nữa
Tâm sự hướng về đâu?
Thu xưa xa lắm và vui lắm
Trăng nước chưa qua một nhịp cầu

Hướng dương từ thuở ngưng dòng mộng
Nắng tự trời cao lạc nẻo đời
Lòng đất cựa mình nghe dao động
Mùa về tha thiết quá, Thu ơi!

Chừng đây ai hát nữa
Căm căm lá rụng rồi
Ngàn trùng u uất làn mây sữa
Tay bút cơ hồ lặng lẽ thôi!

Một đi là hết cả
Thể lệ chen hàng đôi
Nghiến răng cứa mạnh sầu lưu thuỷ
Cho lửa bùng lên tiếp mặt trời!...

- Sáng trăng không sáng chuyện đời
Thì thương đôi mắt em ngời ước mơ
Nức lòng biết mấy bài thơ
Mười năm còn hẹn một giờ hoan ca!

Ta nghe nhạc vọng ngang đầu lưỡi
Cảm xúc trào ra tự thịt da
Đẹp quá! Thu qua mùa chuyển mới
Tay xi nhảy múa giữa cung ngà?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]