Mai mốt em về, em về đâu?
Con sông nước chẩy trắng chân cầu
Tiếng hát già nua - người bạn cũ,
Đêm dài muôn thuở buộc lòng nhau

Ngoài kia buồn không?
Buồn không em?
Xa hỡi ngàn xa, bóng nhạn chìm!

Thương ai, ái ngại tìm đôi mắt
Chưa biết đêm nào thức trắng đêm

Mái tóc vì em bồng bềnh bể khơi,
Áo mỏng vì em nằm đây nhớ đời
Chiêm bao nửa giấc
Trời mưa bụi,
Thấp thoáng em về như lá rơi