Ngựa Gióng đã lên không,
Rừng Thanh voi chửa lồng.
Nẩy chồi hoa lưu Lạc,
Mở mặt nước non Hồng.
Trăng dọi gương hồ Bạc,
Mây tan dấu cột đồng,
Nén hương lòng cố quốc,
Xin khấn một lời chung.


Năm 1932, đền Hai Bà Trưng (Hà Nội) trùng tu. Dịp này, báo Trung Bắc tân văn mở cuộc thi thơ để kỷ niệm. Bài thơ này của ông đã trúng giải nhất, và được khắc vào bia đá nơi đền thờ ấy.

Nguồn: Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam, NXB Khoa học Xã hội, 1992