Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Ngũ đại)
1 bài thơ
2 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 26/02/2014 15:50 bởi tôn tiền tử
Hoàng Sùng Hỗ 黃崇嘏 là một nữ thi nhân đời Tiền Thục (Ngũ Đại), người Lâm Cùng. Nàng giỏi cầm ca, thi hoạ, có cha từng làm quan ở đất Thục nhưng đến 12 tuổi thì mất cả cha mẹ, ở cùng bảo mẫu già. Khi trường thành nàng thường cải trang làm nam giới ngao du khắp nơi. Năm 888, có người vu nàng phóng hoả giết người khiến bị giam, nàng viết thơ dâng lên tri châu Chu Tường 周庠 nên được minh oan, lại được ban chức Đại Lý tư hộ tham quân. Chu Tường còn muốn mang con gái của mình gả cho Sùng Hỗ khiến nàng không còn cách nào phải dâng một bức thư nói thật về phận nữ nhi rồi từ chức về quê sống tới cuối đời. Có thuyết còn nói nàng từng thi đỗ trạng nguyên nên gọi là "Nữ trạng nguyên", và là nguyên mẫu của vở kịch "Nữ phò mã".

Thơ của nàng còn 2 bài chép trong "Toàn Đường thi".