Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch
1 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 29/11/2006 16:43

自題像

記得當年草上飛,
鐵衣著盡著僧衣。
天津橋上無人識,
獨倚欄幹看落暉。

 

Tự đề tượng

Ký đắc đương niên thảo thượng phi,
Thiết y trước tận trước tăng  y.
Thiên tân kiều thượng vô nhân thức,
Độc ỷ lan can khán lạc huy.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Nhớ bao năm ngựa bay trên cỏ
Áo giáp xưa nay thế áo tăng
Bến trời ai biết đến chăng
Lan can cầu đứng tựa nhìn chiều buông.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Aficio

Năm xưa vó ngựa lướt như bay
Áo tăng thay giáp cũng có ngày
Trên cầu Thiên Tân không ai biết
Lan can cô độc ngắm chiều rơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Nhớ lại năm nào trên cỏ bay,
Hết mang áo giáp, áo tăng thay.
Bên cầu thăm thẳm nào ai biết,
Riêng tựa lan can ngắm cuối ngày.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đến nay còn ngựa phi trên cỏ
Trước giáp y nay có áo tăng
Không ai biết, cầu Thiên Tân
Một mình đứng tựa lan can ngắm chiều.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Vẫn nhớ năm nao trên cỏ lướt
Thôi mang giáp sắt mặc cà sa
Trên cầu Thiên Tân chẳng ai biết
Mình tựa lan can ngắm bóng tà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Năm xưa vó ngựa lướt tên bay,
Thay giáp áo sư cũng có ngày
Cầu bến Thiên Tân không kẻ biết,
Lan can cô độc ngắm tàn ngày.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời