Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/02/2014 13:53

魚子溝寄趙員外裴補闕

欲逐淮湖上,
暫停魚子溝。
相望知不見,
終是屢回頭。

 

Ngư Tử câu ký Triệu viên ngoại, Bùi bổ khuyết

Dục trục Hoài hồ thượng,
Tạm đình Ngư Tử câu.
Tương vọng tri bất kiến,
Chung thị lũ hồi đầu.

 

Dịch nghĩa

Lòng muốn theo ra sông Hoài,
Lại tạm dừng ở lạch Ngư Tử.
Ngoái trông theo, biết rằng chẳng thấy được,
Nhưng cũng cứ ngoái đầu mãi.


Ngư Tử là lạch nhỏ dẫn ra sông Hoài lớn. Các quan họ Triệu và họ Bùi thân thế không rõ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lòng muốn theo ra sông Hoài thuỷ
Lại tạm dừng Ngư Tử lạch con
Ngoái đầu chẳng thấy vẫn dòm
Vẫn còn ngó mãi chiều hôm mới về

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sông Hoài lòng muốn theo ra,
Tạm dừng Ngư Tử lạch xa dặm ngàn.
Ngoái đầu chẳng thấy trông sang,
Vân còn ngoái mãi thuyền càng đi xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời