15.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 07/11/2008 08:22

Nước đi vẫn nhớ nguồn sông
Đưa tôi về lại đất Hùng ngàn năm
Đường về trận địa miền Nam
Lòng tôi lại giục âm vang trống đồng

Nước đi vẫn nhớ nguồn sông
Qua trăm sông vẫn nhớ dòng sông Thao
Ngàn xưa không ngoái nhìn sau
Nhìn lên Nghĩa Lĩnh ngẩng cao mái đầu