Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (332 bài thơ)
- Tố Hữu (246 bài thơ)
- Hàn Mặc Tử (206 bài thơ)
- Trần Đăng Khoa (151 bài thơ)
- Nguyễn Bính (230 bài thơ)
Tạo ngày 28/11/2015 18:49 bởi tôn tiền tử
Hoàng Phụng Cầm (1948-2011) quê Lệ Thuỷ, Quảng Bình, sống ở quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.