Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lưu Quang Vũ (177 bài)
- Nguyễn Duy (254 bài)
- Đồng Đức Bốn (66 bài)
- Nguyễn Đức Mậu (200 bài)
- A Khuê (4 bài)
Tạo ngày 29/11/2015 18:49 bởi tôn tiền tử
Hoàng Phụng Cầm (1948-2011) quê Lệ Thuỷ, Quảng Bình, sống ở quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.