Sau mưa bão vẫn Mùa Xuân Thứ Nhất
Vẫn màu mây ngơ ngác thả qua trời
Và sau Em cuối cùng - anh trở lại
Những Ngày Thơ không cần viết ra lời...


Nguồn: Hoàng Nhuận Cầm, Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến, NXB Hội nhà văn, 2007