Thơ trở về nguồn
       Gửi Sơn


Bao giờ trở lại Điện Biên
Viết câu lục bát đầu tiên trong đời
Thắp hương hài cốt anh tôi
Nhìn hoa ban trắng xoá đồi Him Lam.

Trái cam ngày ấy còn vàng
Mẹ đâu rồi giữa vo vàn lá xanh
Nhớ không Sơn? Trưa Mường Thanh
Giọng hò kéo pháo gãy cành hoa mơ.

Đêm nay không lẽ tin cờ
Mà mưa rơi chậm như chờ đợi ai...


Nguồn: Hoàng Nhuận Cầm, Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến, NXB Hội nhà văn, 2007