Gối đầu lên vách đá
Người gác rừng có hay
Mái tóc lên màu mây
Mái rừng in màu đất
Giọt sương xuân trong vắt
Rơi tím chùm phong lan
Cả cánh rừng mênh mang
Chim gọi chim "khắc phục".
Gió giữa rừng vẫn thức
Nước đầu nguồn thiết tha
Nắng cuối ngày còn đó
Trên cánh bầy ong qua
Ai đã từng làm cha
Rồi xa nhà xa phố
Suối xao xao nỗi nhớ
Đất rưng rưng đợi chờ...


Nguồn: "An ninh thế giới" cuối tháng, tháng 1/2007