xuân qua, hạ qua rồi thu cũng qua để lại cho lòng người một chút hụt hẫng với dấu chân của thời gian vì thời gian đã qua không thể trở lại và những điều đã làm cũng không thể nào làm lại được. và vì vậy mình vẫn cần một chỗ trú chân trong tâm hồn mình.
đọc bài thơ này mình rất thích nhưng kèm với nó là một nỗi buồn khó tả

ngàn lau cười trong gió
hồn của mùa thu về
hồn mùa thu sắp đi
ngàn lau xao xác trắng