15.00
1 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 10/07/2024 00:29, số lượt xem: 64

Anh sẽ đợi em
Bên dòng sông vắng
Anh sẽ đợi em
Cho dù mưa nắng.

Dù ngày mai đến
Anh chẳng bước đi
Bởi vì lời hẹn
Với em, trước khi.

Anh sẽ âm thầm
Bên con phố cũ
Anh sẽ âm thầm
Cả khi em ngủ.

Anh vẫn mong em
Quên ngày quên tháng
Anh chờ giọng em
Chào anh mỗi sáng.

Nhớ vô ngần
10.7.2024