Đương thẳm xa, năm tận tháng cùng,
Giao thừa nghỉ lại đất Hà Trung.
Gió đêm sáo hát giục mưa núi,
Trừ tịch sênh ca lệ địa phương.
Đón ánh mùa xuân đèn thắp sáng,
Xua buồn lữ khách rượu thơm lừng.
Đêm nay đông hết, sang xuân mới,
Đừng trách thời gian chuyển chẳng ngừng.

tửu tận tình do tại