Tiết đẹp ngày vui khéo chuyển vần
Sẵn lòng rực rỡ nảy mùa xuân
Khang trang nhà cửa thay nhiều vẻ
Tươi tắn ngàn non khác bội phần
Mừng thấy tâm hồn thêm nhẹ nhõm
Đón chào cảnh sắc lại bâng khuâng
Riêng người lữ khách qua năm cũ
Rượu ngọt chuông rền tiếp tiếng ngân


Nguồn: Thơ chữ Hán Hoàng Nguyễn Thự, Nguyễn Hữu Thăng giới thiệu và dịch thơ, NXB Hội nhà văn, 2022
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)