Cõi đời quý trọng, thấy từ dân
Đêm tối nào hay có quỷ thần
Lưu giữ phần nhiều nơi phú quý
Khát thèm bởi ít tính văn thân
Nói ra thật lắm điều vô lý
Nghĩ lại nào không kẻ hữu phần
Đã thấy khó bề tay bỏ lỡ
Quý nghèo, ta vốn học tiền nhân.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)