Bóng xế dần xa mái học đường
Hẹn hò thơ phú mãi tơ vương
Quý yêu vần điệu hằng trông ngóng
Mong mỏi phút giây vẫn tỏ tường
Ngâm nữa ai càng thêm bái phục
Giữ nguyên ta chẳng dám coi thường
Tối trời tin vắng người đâu thấy
Thơ mở, hàng hàng chữ mến thương.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)