Châu Ái vùng quê dải núi đèo
Trập trùng uốn lượn nối liền theo
Chênh vênh vách đứng ngoài hang động
Tít tắp sông dài giữa dáng eo
Đôi dãy chợ phiên bày cá bán
Mấy cây tre nứa bắc cầu treo
Muốn tìm nhân trí xem lai lịch
Vui thú nơi đây trải mấy triều?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)