Châu Ái vùng quê dải núi đèo
Trập trùng uốn lượn nối liền theo
Chênh vênh vách đứng ngoài hang động
Tít tắp sông dài giữa dáng eo
Đôi dãy chợ phiên bày cá bán
Mấy cây tre nứa bắc cầu treo
Muốn tìm nhân trí xem lai lịch
Vui thú nơi đây trải mấy triều?


Nguồn: Thơ chữ Hán Hoàng Nguyễn Thự, Nguyễn Hữu Thăng giới thiệu và dịch thơ, NXB Hội nhà văn, 2022
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)