Mùa này Đà Lạt mưa bay
Trời Biên Hoà cũng suốt ngày mưa giăng
Đọc thư em gái hồi âm
Chị nghe rét mướt cõi lòng giá băng!

Một lần đã lỡ cố nhân
Trọn đời chỉ để khóc thầm mà thôi!
Bao nhiêu kỷ niệm xa rồi
Chị em mình cứ trọn đời khóc thương!

Buồn nào hơn tình đơn phương
Yêu người, người phụ, tủi buồn riêng mang!
Chị từng khuyên em sang ngang
Nhưng thầm lo sợ cung đàn gãy đôi!

Rồi em dang dở cuộc đời
Ngăn sao được tiếng ngậm ngùi của em
Người ta đã phụ ước nguyền
Hay tâm sự có nỗi niềm trái ngang?!

Về đây, chị luống ngỡ ngàng
Nhìn thu Đà Lạt hồn mang mang sầu
Ngoài trời thánh thót mưa Ngâu
Phương nao em chị chắc sầu đang dâng?