Nếu ngày mai tôi chết
Em có quấn khăn tang?
Cho tôi xin dòng lệ
Tưới lớp cỏ úa vàng

Nếu ngày mai tôi chết
Em có đến mồ tôi?
Trong những chiều thu lạnh
Những đông tàn tuyết rơi

Nếu ngày mai tôi chết
Em nhé đừng quên tôi
Hãy đến bên mồ vắng
Cho tôi chút hương đời

Nếu ngày mai tôi chết
Em hãy viết vần thơ
Vất lên mồ hoang lạnh
Hồn tôi khỏi bơ vơ!