Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/09/2016 11:04, số lượt xem: 231

Bao năm tăm tối kiếp con người
Nhơ nhớp bết bùn đám chuột dơi
Ác tăng sằng sặc cười no máu
Rồi một đêm tàn bỗng đứt hơi

Noel lễ hội sáng lên rồi
Bê Lem đêm đó ngập niềm vui
Ấu Chúa ra đời bên Đức Mẹ
Phước lành lộc thánh tiếng chuông rơi

Có lẽ năm nào cũng thế thôi
Tình nhân lỡ đánh mất nhau rồi
Mong Chúa hài đồng năng cứu thế
Nhặt về đầy túi tiếng chuông rơi

Hà Nội, 20.12.2015