Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/09/2016 10:56, số lượt xem: 226

Thi nhân ngáp vặt ở trong vườn
Gác nhỏ đìu hiu chiều lạnh buông
Nàng thơ ngơ ngẩn buồn cô quạnh
Vãn khách chầu văn tới vấn vương

Ngạo sỹ hành hương mọi ngả miền
Tao đàn héo hắt lạnh bờ hiên
Rượu nhạt cơm thừa đâu thực khách
Túi thơ ế chữ lả trăm miền

Hà Nội, 3.12.2015