Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/04/2017 16:30, số lượt xem: 145

Tháng ba hoa gạo đỏ trời
Vài tia nắng chớm mải chơi ngập ngừng
Cỏ non còn ngậm hơi sương
Tỉ tê ngọn gió trong vườn nhà ai
Đạp thanh tảo mộ tháng này
"Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi"
Trần gian một cõi con người
Dâng hương đốt mã về nơi âm phần !

Hà Nội, 24.3.2017