Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/09/2016 11:44, số lượt xem: 165

Giọt sương trong vắt nắng cheo leo
Mây trôi lờ lững lưng chừng đèo
Xa xa thác đổ buông màn trắng
Đồi xanh mướt mát bóng nương chè

Ôi miền sơn cước một chiều quê
Sương sa mờ ướt lối đi về
Lơ lửng một mầu lam nhuốm khói
Mây ngàn phủ bóng mờ sơn khê

Hà Nội, 15.12.2015