Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/07/2018 14:31, số lượt xem: 155

Thuở còn nho nhỏ nhong nhong
Hễ trời trút nước tồng ngồng tắm mưa
Nhớ sao bé gái ngày xưa
Hung hăng té nước chẳng chừa một ai
Rồi em khôn lớn một ngày
Một ngày đã hiểu tình cay nỗi buồn
Bây giò những lúc chiều buông
Bâng khuâng da diết bồi hồi dấu yêu
Lặng thầm day dứt bao điều
Khi xưa trở gió cánh diều đứt dây
Từ ngày em lấy chồng Tây
Trời quê có kẻ nhớ ngày tắm mưa!

Hà Nội, 27/7/2018