Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/06/2018 16:19, số lượt xem: 127

Nhà báo cũng cơm áo gạo tiền
Cũng lo nằm viện vì mưu sinh
Du côn núp bóng đông như bụi
Chúng bám khắp nơi cả cửa mình

Nhà báo chính chuyên biết viết gì?
Thế gian đầy ắp tham sân si
Là người ai chẳng ham sung sướng
Chuyên chính chính chuyên thây kệ mi

Nhà báo tốt xưa, nay đã già
Gân chùn gối mỏi ngại đường xa
Sổ hưu buộc chặt cơm hai bữa
Báo chí trầm luân bóng nước nhà

Hà Nội, 21/6/2018