Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 01/09/2016 16:44, số lượt xem: 170

Tiếng tiêu ai réo rắt
Lượn lờ lọt song thưa
Khung cửi ai đang dệt
Tay bông dừng thoi đưa

Duyên phận như bỡn đùa
Mộng tình vừa chớm lửa
Đã vội vã phân ly
Cả một kiếp xuân thì

Cầu sông Ngân ai đặt
Thành Ô Thước quạ kêu
Ôi Ngưu Lang Chức Nữ
Nước mắt tình mọc rêu