Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/05/2019 07:55, số lượt xem: 219

Ngày ở ngoại ô nắng khẽ buồn
Tàng cây kẽ lá gió cô đơn
Tầng không mây nhẹ trôi nền nã
Dòng nước xuôi rồi còn ngoái trông

Hà Nội, 27.5.2019